گروه فیزیک

مدیر گروه

توفیق اوسطی
استادیار
اتاق: 330
پست الکترونیکی: 
t.osati@razi.ac.ir
 

تاریخچه گروه

گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه فعالیت خود را در سال ۱۳۵۱ با یک عضو هیئت علمی ثابت (دکتر عبدالعلی گویا)و با همکاری پنج عضو هیئت علمی از دانشگاه نهران آغاز کرد.ابتدای فعالیت آموزشی این گروه با پذیرش ۴۰ دانشجو در مقطع کارشناسی همراه بود که این تعداد در سالهای بعد با اضافه شدن اعضای هیئت علمی، افزایش یافت.در سال ۱۳۷۱،گروه فیزیک اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود و در سال ۱۳۸۱،پذیرش دانشجو در مقطع دکتری را آغاز کرد.
در حال حاضر،گروه فیزیک دانشگاه رازی با داشتن دو پژوهشکده ،آزمایشگاه های آموزشی وتحقیقاتی و همچنین ۲۲ عضوهیئت علمی در گرایش های حالت جامد،نظری،ذرات بنیادی،هسته ای،اتمی مولکولی،هواشناسی و ژئو فیزیک به فعالیت خود ادامه می دهد.

آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1395 تا پایان اسفند ماه سال 1400

فیزیک

1395

1396

1397

1398

1399

1400

ISI

39

45

34

42

35

31

ISC & Scopus

1

7

18

11

6

6

سایر

3

0

3

1

0

0

جمع مقالات

43

52

55

54

41

37

 مقاطع تحصیلی 

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 ۱

 کارشناسی

 فیزیک

 ۲

 کارشناسی ارشد

 اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها،ژئوفیزیک، فوتونیک، گرانش و کیهانشناسی، ماده چگال، نانوفیزیک،  فیزیک هسته ای، هواشناسی

 ۳

 دکتری تخصصی

اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها ، گرانش و کیهانشناسی، ماده چگال، فیزیک هسته ای