گروه زیست شناسی

مدیر گروه

احمد قارزی
دانشیار
اتاق: ۴۴۶
پست الکترونیکی: 
adgharzi@razi.ac.ir
 
 بیوگرافی

تاریخچه گروه

گروه زیست شناسی در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ در ساختمان قدیم دانشکده علوم با پذیرش ۵۰ دانشجوی زیست شناسی عمومی آغاز به کار کرد. اساتید اولیه و موسس گروه زیست شناسی عبارت بودند از: آقای امیرافشاری، آقای دکتر جلالی، مرحوم آقای دکتر راهی، آقای صفایی شیرازی، خانم دکتر مختاری، آقای دکتر مصطفوی، آقای دکتر وحدت و آقای دکتر وزیری. در سال های بعد با افزایش تعداد اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان و نیز مقاطع تحصیلی افزایش یافت. در حال حاضر، گروه زیست شناسی در ۳ گرایش مقطع کارشناسی، ۸ گرایش مقطع کارشناسی ارشد و ۴ گرایش دکتری تخصصی دارای بیش از ۶۰۰ دانشجوی زیست شناسی می باشد.

آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1395تا پایان اسفند ماه سال 1400

زیست شناسی  سال 1395  سال 1396  سال 1397  سال 1398  سال 1399  سال 1400
ISI  27 51 39 37 26 15
Isc & Scopus  25 36 38 30 18 21
 سایر 3 6 1 1 2 0
جمع مقالات 55 93 78 68 46 36

 

مقاطع تحصیلی

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 ۱

 کارشناسی

 زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی

 ۲

 کارشناسی ارشد

 بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی- بافت شناسی و جنین شناسی جانوری- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری - زیست شناسی سلولی-  تکوینی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- میکروبیولوژی

 ۳

 دکتری تخصصی

 بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی