اعضای هیات علمی

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 246
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

طرح درس

نام درس

فایل طرح درس

زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

فایل

زیست شناسی سلولی و مولکولی (2)

فایل

ژنتیک مولکولی

فایل

ویروس شناسی

فایل

 

 

 

قابل توجه دانشجویان:

با توجه به شروع تدریس و آموزش مجازی با استفاده از LMS، ویدئوهای ضبط شده از تدریس در این سیستم ذخیره شده است و دانشجویان می توانند مطابق برنامه زمانبندی دانشگاه به آن مراجعه و آنها را دانلود نمایند. همچنین، محتوی درسی تدریس شده در این سیستم، به صورت روزانه در فایل های PDF در پورتال شخصی بارگذاری خواهد شد.

 

در صورت داشتن سوال در رابطه با مطالب تدریس شده، لطفا از طریق ایمیل (ssisakhtnezhad@gmail.com)  سوالات خود را مطرح نمایید.

 

موفق باشید.

عنوان درس

فایل های محتوی درسی تدریس شده در سیستم LMS

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

هفته 9

هفته 10

هفته 11

هفته 12

هفته 13

هفته 14

هفته 15

هفته 16

زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

                 

زیست شناسی سلولی و مولکولی (2)

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

                 

ژنتیک مولکولی

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10                  

ویروس شناسی

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

                 
 

 

 

عنوان درس

کتب مرجع

فایلهای PDF محتوی درسی

ویدئوهای تدریس

توضیحات 

زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

کتاب مرجع 1، کتاب مرجع 2، کتاب مرجع 3

فایل شماره 1، فایل شماره 2، فایل شماره 3، فایل شماره 4

ویدئوی 1، ویدئوی 2،  ویدئوی 3، ویدئوی 4، ویدئوی 5

فایلهای PDF و ویدئوهای مطالب تدریس شده قبل از استفاده از سیستم LMS.

زیست شناسی سلولی و مولکولی (2)

کتاب مرجع 1، کتاب مرجع 2، کتاب مرجع 3

فایل شماره 1، فایل شماره 2، فایل شماره 3، فایل شماره 4، فایل شماره 5

ویدئوی 1، ویدئوی 2، ویدئوی 3، ویدئوی 4، ویدئوی 5

ژنتیک مولکولی

کتاب مرجع 1، کتاب مرجع 2، کتاب مرجع 3، کتاب مرجع 4

فایل شماره 1، فایل شماره 2، فایل شماره 3

ویدئوی 1، ویدئوی 2، ویدئوی 3، ویدئوی 4، ویدئوی 5

ویروس شناسی

کتاب مرجع 1، کتاب مرجع 2، کتاب مرجع 3، کتاب مرجع 4

فایل شماره 1، فایل شماره 2، فایل شماره 3، فایل شماره 4، فایل شماره 5

ویدئوی 1، ویدئوی 2، ویدئوی 3، ویدئوی 4

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012683 1 04 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012683 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 2012701 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژنتیک مولکولی 2012382 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سازو کارهای سلولی و مولکولی سرطان 2012623 2 01 1399/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحثی در زیست شناسی سلولی 2012442 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ویروس شناسی 2012710 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012679 1 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 2012443 1 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
تنظیم چرخه سلولی و سرطان 2012441 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی 2012359 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012699 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2012735 3 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 2012700 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3