تاریخچه تأسیس و روند توسعه دانشکده :

دانشکده علوم اولین و قدیمی ترین دانشکده دانشگاه رازی و غرب کشور می باشد که در سال ۱۳۵۱ با نام دانشکده علوم کرمانشاهان و با پذیرش دانشجو در رشته های ریاضی ، فیزیک و زیست شناسی تاسیس گردید.این مرکز در سال ۱۳۵۳ به "دانشگاه رازی" تغییر نام یافت  . در شروع سال تحصیلی ۱۳۵۲ - ۱۳۵۱ دانشکده علوم با پذیرش ۲۰۰ دانشجو در چهار رشته فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و ریاضی موجودیت خود را آغاز نمود . در سال ۱۳۷۴ با پذیرش دانشجو در رشته آمار ،این رشته نیز به رشته های دانشکده اضافه گردید.در اسفند ماه سال ۱۳۸۷ گروه شیمی از دانشکده علوم مجزا گردید و بصورت دانشکده شیمی فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر هر ۴ رشته فوق دانشجویان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند و چه از نظر ساختار هیات علمی و چه از نظر ساختار دانشجویی ، دانشکده علوم جزء دانشکده های برتر دانشگاه رازی می باشد.

 

تعداد گروه ها : ۴ گروه (ریاضی - آمار - فیزیک - زیست شناسی)

 

  • تعداد رشته‌ها :

مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری
۵ رشته ( در ۱۱ گرایش)
۲۲ رشته (۸ گرایش زیست شناسی ، ۲
گرایش آمار ، ۴ گرایش ریاضی و ۸ گرایش فیزیک)
۱۴ رشته ( ۴ گرایش زیست شناسی ، ۱
گرایش آمار ، ۴ گرایش ریاضی و ۵ گرایش فیزیک)

 

  • تعداد اساتید :

گروه ریاضی
گروه آمار
گروه فیزیک
             گروه زیست شناسی
استاد
4
0
3
2
دانشیار
10
4
8
11
استادیار
5
5
7
8
مربی
-
-
-
-

 

  • تعداد دانشجویان فعال :

                               کارشناسی                             کارشناسی ارشد                                   دکتری
دانشجویان روزانه
1027
169
111
دانشجویان خارجی
-
6
5
دانشجویان پردیس
-
-
2

روسای دانشکده

مرحوم دکتر عبدالعلی گویا
رشته تحصیلی : فیزیک
 
دکتر محمد مهدی خدایی
رشته تحصیلی : شیمی
دکتر موسوی موحدی 
رشته تحصیلی : 
دکتر محمد مهدی کارخانه چی
رشته تحصیلی : الکترونیک
 
دکتر محمد الهی 
رشته تحصیلی : فیزیک
تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از آذر ماه سال ۱۳7۳ تا اسفند ماه سال ۱۳81
 
دکتر احمد گلزار اسکویی
رشته تحصیلی : شیمی

تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از اسفند ماه سال ۱۳81 تا تیر ماه سال ۱۳83
 
دکتر سید محسن شهرتاش
رشته تحصیلی : ریاضی

تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از تیر ماه سال ۱۳8۳ تا مهر ماه سال ۱۳86
دکتر سید رضاهاشمی
رشته تحصیلی : آمار

تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از مهرماه سال ۱۳۸۶ تا مهر ماه سال ۱۳۹۳
دکتر عبدالرضا   سیاره
رشته تحصیلی : آمار

تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از مهر ماه سال ۱۳۹۳ تا شهریور ماه سال ۱۳۹۴
 دکتر رستم مرادیان
رشته تحصیلی : فیزیک

تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از شهریور ماه سال ۱۳94 تا شهریور ماه سال ۱۳۹5
دکتر کیوان امینی
رشته تحصیلی : ریاضی

تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از شهریور ماه سال ۱۳95 تا پایان آذر 1400
دکتر نامدار یوسف وند
رشته تحصیلی : زیست شناسی

تاریخ شروع و پایان مدیریت :

از دی ماه سال ۱400 تا به حال