تاریخچه

 

 

تاریخچه تأسیس و روند توسعه دانشکده :

این دانشکده در سال1351 و همزمان با تشکیل گروه های ریاضی، فیزیک و زیست شناسی تأسیس گردید و در سال 1374 گروه آمار نیز به گروه های دانشکده اضافه شد و در حال حاضر هر 4 رشته فوق دانشجویان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند ، و چه از نظر ساختار هیات علمی و چه از نظر هرم دانشجویی ، دانشکده علوم جزء دانشکده های برتر دانشگاه رازی می باشد

تعداد گروه ها : 4 گروه (ریاضی - آمار - فیزیک - بیولوژی)

تعداد رشته‌ها :

 

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

تعداد رشته

5 رشته ( در 11 گرایش)

22 رشته (8 گرایش زیست شناسی ، 2 گرایش آمار ، 4 گرایش ریاضی و 8 گرایش فیزیک)

14 رشته ( 4 گرایش زیست شناسی ، 1 گرایش آمار ، 4 گرایش ریاضی و 5 گرایش فیزیک)

 

تعداد اساتید :

 

گروه ریاضی

گروه آمار

گروه فیزیک

گروه بیولوژی

استاد

4

0

2

1

دانشیار

8

2

6

7

استادیار

7

7

11

8

مربی

1

-

-

-

 

تعداد دانشجویان فعال :

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجویان روزانه

975

252

92

دانشجویان نوبت دوم

76

-

-

دانشجویان خارجی

-

5

4

دانشجویان آموزش محور   

-

-

-

دانشجویان پردیس خود گردان 

-

-

7

 

 

 

روسای پیشین

 

 دکتر عبدالعلی گویا

پروفسور محمد مهدی خدایی 

 دکتر موسوی موحدی

 دکتر محمد مهدی کارخانه چی

 دکتر محمد الهی

 دکتر احمد گلزار اسکویی

 دکتر سید محسن شهرتاش

 دکتر سید رضاهاشمی

 دکتر عبدالرضا سیاره

       پروفسور رستم مرادیان

       پروفسور کیوان امینی