لیست سایت های کامپیوتر دانشکده بهمراه تجهیزات آنها

 

ردیف نام سایت نوع استفاده شماره اتاق تعداد کامپیوتر باکس کلاسی ویدئو پروژکتور تخته هوشمند
1 سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن 1) پژوهشی 24 14 دارد دارد دارد
2 سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن 2) آموزشی 26 12 دارد دارد دارد
3 سایت کارشناسی پژوهشی - 15 - - -

 

برنامه کلاسی سایت پژوهشی

 

ساعت  8 الی 10

نام مدرس

ساعت 10 الی 12

نام مدرس

ساعت 13:30الی 15:30

نام مدرس

ساعت 15:30 الی 17:30

نام مدرس

شنبه

 

         

 

 

یکشنبه

 

         

 

 

دوشنبه

 

         

 

 

سه شنبه

 

         

 

 

چهارشنبه

 

           

 

 

 

 

تصاویری از سایت آموزشی