لیست سایت های کامپیوتر دانشکده بهمراه تجهیزات آنها

 

ردیف نام سایت نوع استفاده شماره اتاق تعداد کامپیوتر باکس کلاسی ویدئو پروژکتور وایت بورد
1 سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن 1) پژوهشی 24 14 دارد دارد دارد
2 سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن 2) آموزشی 26 12 دارد دارد دارد
3 سایت کارشناسی پژوهشی - 15 - - -

 

برنامه کلاسی سایت پژوهشی

 

ساعت  8 الی 10

نام مدرس

ساعت 10 الی 12

نام مدرس

ساعت 13:30الی 15:30

نام مدرس

ساعت 15:30 الی 17:30

نام مدرس

شنبه

برنامه نویسی به زبان پایتون

آقای میلاد ۀراسته

برنامه نویسی به زبان پایتون

آقای میلاد ۀراسته

 

 

محاسبات آماری

 

دکتر مرادی

یکشنبه

برنامه نویسی به زبان پایتون

آقای میلاد ۀراسته

برنامه نویسی به زبان پایتون

آقای میلاد ۀراسته

کارگاه آمار زیستی

 

خانم قهرمانی

روشهای عددی وشبیه سازی

 

دکتر جلیلیان

دوشنبه

کارگاه آمار زیستی

 

دکتر الماسی

برنامه نویسی به زبان پایتون

آقای میلاد ۀراسته

برنامه نویسی به زبان پایتون

آقای میلاد ۀراسته

 

 

سه شنبه

کارگاه آمار زیستی

 

خانم قهرمانی

محاسبات آماری

 

دکتر مرادی

فوتونیک

 

دکتر دانشفر

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

دکتر جلیلیان

چهارشنبه

 

 

کارگاه آمار زیستی

 

دکتر الماسی

شبیه سازی

 

خانم دکتر شرفی

 

 

* برنامه نویسی به زبان پایتون از 98/09/30 الی 98/10/08 تشکیل می گردد.

 

تصاویری از سایت آموزشی