سایت های کامپیوتری

 

ردیف نام سایت نوع استفاده شماره اتاق تعداد کامپیوتر باکس کلاسی ویدئو پروژکتور تخته هوشمند
۱ سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن ۱) پژوهشی ۲۴ ۱۲ دارد دارد ندارد
۲ سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن ۲) آموزشی ۲۶ ۱۲ دارد دارد دارد
۳ سایت کارشناسی پژوهشی ۲۸ ۱۱ - - -

 

برنامه کلاسی سایت پژوهشی

 

ساعت  ۸ الی ۱۰

نام مدرس

ساعت ۱۰ الی ۱۲

نام مدرس

ساعت ۱۳:۳۰الی ۱۵:۳۰

نام مدرس

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

نام مدرس

شنبه

محاسبات آماری

دکتر مرادی روش ها در بیوسیستماتیک دکتر اکملی رگرسیون 2  دکتر الماسی

مبانی کامپیوتر گروه 2

دکتر جلیلیان

یکشنبه

آمار و فیلوژنی پیشرفته

دکتر اکملی بیوانفورماتیک دکتر مهدیونی    

محاسبات آماری

دکتر مرادی

دوشنبه

شبیه سازی

خانم دکتر شرفی آزمایشگاه ریاضی1 خانم دکتر ایوانی آزمایشگاه ریاضی 2 خانم دکتر قویدل    

سه شنبه

 

         

مبانی کامپیوتر گروه 1

دکتر جلیلیان

چهارشنبه

 

  مهارت تخصصی دکتر نیستانی     مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

گروه ریاضی

 

تصاویری از سایت آموزشی