سایت های کامپیوتری

 

ردیف نام سایت نوع استفاده شماره اتاق تعداد کامپیوتر باکس کلاسی ویدئو پروژکتور تخته هوشمند
۱ سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن ۱) پژوهشی ۲۴ ۱۴ دارد دارد دارد
۲ سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن ۲) آموزشی ۲۶ ۱۲ دارد دارد دارد
۳ سایت کارشناسی پژوهشی - ۱۵ - - -

 

برنامه کلاسی سایت پژوهشی

 

ساعت  ۸ الی ۱۰

نام مدرس

ساعت ۱۰ الی ۱۲

نام مدرس

ساعت ۱۳:۳۰الی ۱۵:۳۰

نام مدرس

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

نام مدرس

شنبه

 

  داده کاوی (کارشناسی) دکتر مرادی

مهارتی 1

دکتر دانشفر - دکتر نیستانی

 

 

یکشنبه

شبیه سازی (کارشناسی)

خانم دکتر شرفی

فیزیک محاسباتی گروه 1

دکتر رضانیا    

 

 

دوشنبه

فیزیک محاسباتی گروه 1

دکتر دانشفر مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دکتر عبداله جلیلیان داده کاوی (ارشد) آقای دکتر مرادی

داده کاوی (کارشناسی)

دکتر مرادی

سه شنبه

 

  کارگاه مهارت افزایی دکتر اکملی    

 

 

چهارشنبه

 

      کارگاه مهارت افزایی دکتر سی سخت نژاد  

 

 

تصاویری از سایت آموزشی