سایت های کامپیوتری

 

ردیف نام سایت نوع استفاده شماره اتاق تعداد کامپیوتر باکس کلاسی ویدئو پروژکتور تخته هوشمند
۱ سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن ۱) پژوهشی ۲۴ ۱۲ دارد دارد ندارد
۲ سایت تحصیلات تکمیلی ( سالن ۲) آموزشی ۲۶ ۱۲ دارد دارد دارد
۳ سایت کارشناسی پژوهشی ۲۸ ۱۱ - - -

 

برنامه کلاسی سایت پژوهشی

 

ساعت  ۸ الی ۱۰

نام مدرس

ساعت ۱۰ الی ۱۲

نام مدرس

ساعت ۱۳:۳۰الی ۱۵:۳۰

نام مدرس

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

نام مدرس

شنبه

 

  رگرسیون 2 دکتر الماسی     مباحثی در علوم کامپیوتر دکتر محمودی

یکشنبه

بیوسیستماتیک

دکتر اکملی محاسبات آماری دکتر مرادی آزمایشگاه ریاضی 2 دکتر طلوعی

مبانی کامپیوتر

خانم دکتر سالاری

دوشنبه

داده کاوی

خانم دکتر شرفی آزمایشگاه ریاضی 2  دکتر طلوعی     مباحث پیشرفته در داده کاوی دکتر مرادی

سه شنبه

برنامه سازی پیشرفته خانم دکتر سالاری مبانی بیوانفورماتیک دکتر مهدیونی     مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دکتر ستاره فر

چهار شنبه

داده کاوی

خانم دکتر شرفی مهارتی دکتر نیستانی محاسبات آماری دکتر مرادی

مبانی کامپیوتر

خانم دکتر سالاری

 

تصاویری از سایت آموزشی