برنامه کلاس ها

برنامه هفتگی دروس سرویسی دانشکده علوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 4012

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی آمار

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی فیزیک

مقطع کارشناسی

 1. برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال تحصیلی 4012
   

مقطع کارشناسی ارشد

 1. گرایش هواشناسی
 2. گرایش نانو فیزیک
 3. گرایش ماده چگال
 4. گرایش فیزیک هسته ای
 5. گرایش فیزیک گرانش و کیهان شناسی
 6. گرایش ژئوفیزیک
 7. گرایش ذرات و نظریه میدانها
 8. گرایش اپتیک و لیزر


مقطع دکتری

 1. برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال تحصیلی 4012
   

کانال تلگرامی اطلاع رسانی گروه فیزیک :  PhysicsRazi۹۹@

شماره تماس :  ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۵۶

 

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی ریاضی

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی زیست شناسی


مقطع کارشناسی

 1. برنامه هفتگی گروه زیست شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 4012 

 

مقطع تحصیلات تکمیلی

 1.  برنامه هفتگی  گروه زیست شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 4012

 

برنامه آزمایشگاه ها

 1. برنامه آزمایشگاه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 4012

   

شماره تماس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۴