برنامه کلاس ها

برنامه هفتگی دروس سرویسی دانشکده علوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 4012

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی آمار

 

مقطع کارشناسی

  1. برنامه هفتگی  گروه آمار در سال تحصیلی 4022 
     

مقطع تحصیلات تکمیلی

  1. برنامه هفتگی  گروه آمار در سال تحصیلی 4022 
     

 

         برنامه امتحانی گروه آمار در نیمسال 4022

شماره تماس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۶1

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی فیزیک

مقطع کارشناسی

  1. برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال تحصیلی 4022
  2. برنامه امتحانات در نیمسال اول سال تحصیلی 4022

مقطع تحصیلات تکمیلی

  1. برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال تحصیلی 4022


 

کانال تلگرامی اطلاع رسانی گروه فیزیک :  PhysicsRazi۹۹@

شماره تماس :  ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۵۶

 

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی ریاضی

برنامه هفتگی کلاس های گروه آموزشی زیست شناسی