اعضای هیات علمی

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: اتاق کار: 08334274556 - تلفن همراه: 09032672367
اتاق: گروه فیزیک، طبقه دوم، اتاق331
پست الکترونیکی: 

 

10-8

14-10

18 16

19 17

شنبه

معاونت فرهنگی دانشگاه

معاونت فرهنگی دانشگاه 

 

فیزیک پایه (1)

یک شنبه

معاونت فرهنگی دانشگاه

معاونت فرهنگی دانشگاه

مکانیک کوانتوم پیشرفته (1)

 

دوشنبه

معاونت فرهنگی دانشگاه

معاونت فرهنگی دانشگاه

 

فیزیک پایه (1)

سه شنبه

معاونت فرهنگی دانشگاه

معاونت فرهنگی دانشگاه 

مکانیک کوانتوم پیشرفته (1)

 

چهارشنبه

معاونت فرهنگی دانشگاه

معاونت فرهنگی دانشگاه

 

فیزیک پایه (1)

 

         

*کلاس ها به صورت آنلاین و بر بستر LMS برگزار خواهد شد.

* دانشجویان ملزم به شرکت و حضور در کلاس ها و تحویل به موقع تکالیف در خانه هستند.

درس های نیمسال دوّم 1399-1400

●●●●●●●●●●●●   

$  فیزیک پایه ۱  (Fundamental of Physics1)

روز‌ و ساعت برگزاری کلاس :    شنبه ­ها ساعت 17-19/ دوشنبه ­ها  ساعت 17-19/  چهارشنبه ها ساعت 17-19

طرح درس فیزیک پایه (1)             لینک ورود به کلاس مجازی فیزیک پایه (1)

منابع درسی برگزیده:  مرجع اصلی: درسنامه فیزیک ۱- فیروز آرش- انتشارات نوپردازان (۱۳۹۱)
لینک خرید اینترنتی کتاب       درباره نویسنده کتاب

منابع مفید درس فیزیک پایه (1):

1-  ویدیوهای کلاسی درس فیزیک 1 – والتر لوین – دانشگاه موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT)- سایت مکتبخونه

2- ویدیوهای کلاسی درس فیزیک 1 – محمدرضا اجتهادی – دانشگاه صنعتی شریف – سایت مکتبخونه

3- ویدیوهای کلاسی درس فیزیک 1 – محمود بهمن آبادی – دانشگاه صنعتی شریف – سایت مکتبخونه

 

Time Line of the Course:

هفته

جلسه

روز       تاریخ

موضوع جلسه درسی

درسنامه­ ها و

 فیلم های کلاس

1

00

شنبه        16/12/1399

آشنای و معرفی درس و کتاب اصلی و بحث های بسیار مقدماتی

درسی ارائه نشده است.

01

دوشنبه      18/12/1399

فصل اوّل:  فرض­های بنیادی فیزیک کلاسیک : حرکت
فضا و زمان در فیزیک کلاسیک چگونه توصیف می­شوند؟/ معرفی و بیان مسئله اصل نسبیت و چارچوب­های لخت در فیزیک/ اندازه­گیری و معرفی دستگاه­های مختصات (مورد خاصِ دستگاه مختصات کارتزی)/

درسنامه جلسه اوّل (PDF)

ویدیوی جلسه اوّل (LMS)

02

چهار­شنبه   20/12/1399

 چگونگی بیان و توصیف حرکت در یک بُعد(معرفی کمیت­ها بسیار مهم در مکانیک مکان، بازه­ی زمان، جابه­جایی، سرعت، شتاب)
 یک مدل اسباب بازی­گونه برای آشنایی با مکانیک: مورد حرکت با شتاب ثابت در یک بُعد

درسنامه جلسه دوّم (PDF)

ویدیوی جلسه دوّم  (LMS)

2

03

شنبه        23/12/1399

به دست آوردن معادله های حرکت با شتاب ثابت یک بعدی با روش انتگرال گیری
بررسی بردارهای مکان، سرعت و شتاب در حالت عمومی سه بعدی

درسنامه جلسه سوّم (PDF)

ویدیوی جلسه سوّم (LMS)

04

دوشنبه      25/12/1399

معرفی حرکت دورانی در مقابل حرکت خطی به عنوان دو صورت متفاوت ولی بسیار نزدیک به هم در مکانیک و تعریف سرعت و شتاب زاویه­ای
چگونه باید میان کمیت­های زاویه­ای و کمیت­های متناسب­شان در حرکت خطی ارتباط ایجاد کنیم؟
 یک مورد خاص از حرکت دورانی: حرکت دایره­ای یکنواخت و محاسبه شتاب مرکز گرا

درسنامه جلسه چهارم (PDF)

ویدیوی جلسه چهارم (LMS)

05

چهار­شنبه   27/12/1399

 بررسی حرکت دورانی در کلی ترین حالت و معرفی شتاب مماسی و شتاب شعاعی (مرکزگرا)،
حل مثال 8 کتاب برای درک و فهم تفاوت شتاب مماسی و شتاب شعاعی

درسنامه جلسه پنجم (PDF)

ویدیوی جلسه پنجم (LMS)

3

06

شنبه        14/01/1400

سرعت و شتاب نسبی و به دست آوردن تبدیل­های گالیله به عنوان روابط تبدیلی بین چارچوب­های لخت متفاوت

درسنامه جلسه ششم (PDF)

ویدیوی جلسه ششم (LMS)

07

دوشنبه      16/01/1400

معرفی یکاهای اصلی در مکانیک کلاسیک و معرفی روش تحلیل ابعادی

مثال­هایی تکمیلی برای مرور مباحث و تقویت روش­های مواجهه با مسائل مکانیک که در فصل  اول بررسی شد.

درسنامه جلسه هفتم (PDF)

ویدیوی جلسه هفتم (LMS)

08

چهار­شنبه   18/01/1400

فصل دوّم: بردارهای و پیش­نیازهای ریاضی
معرفی ابزار مورد نیاز برای کار با فیزیک کلاسیک: بردارها 
ریاضیات حاکم بر جبر بردارها مولفه­های یک بردار را چگونه بررسی کنیم؟
ادامه مطالب فصل در جاهایی که مورد نیاز باشد توضیح داده خواهد شد.

درسنامه جلسه هشتم (PDF)

ویدیوی جلسه هشتم (LMS)

4

09

شنبه        21/01/1400

مثال 6-2 بررسی خواهد شد. بررسی حرکت و سرعت و شتاب در مختصات قطبی
چگونه در فیزیک از روش های تقریبی استفاده خواهیم کرد.

درسنامه جلسه نهم (PDF)

ویدیوی جلسه نهم (LMS)

10

دوشنبه      23/01/1400

فصل سوّم:  قانون­های نیوتون

1. قانون نخست نیوتون- پاسخ به این پرسش که اندرونه و مفهوم این قانون چیست؟
2. قانون دوم نیوتون- چگونه در چارچوب قانون­ های نیوتون به تعریف جرم و نیرو بپردازیم؟ معرفی معادله حرکت
3. قانون سوّم نیوتون- بررسی سامانه­ های بس­ ذره­ای و لزوم معرفی قانون کنش و واکنش برای توصیف فیزیک چنین سامانه­ هایی
4. (قانون چهارم نیوتن) قانون جهانی گرانش چگونه به توصیف حرکت می­پردازد؟

درسنامه جلسه دهم (PDF)

ویدیوی جلسه دهم (LMS)

11

چهار­شنبه   25/01/1400

1. مفهوم جرم و نیرو و بحث نظری در مورد ماهیت این دو کمیت مهم و استفاده از قوانین نیوتون برای تبدیل جرم و نیرو به کمیت­هایی قابل اندازه­گیری
2. مفهوم سامانه منزوی و نیروهای خارجی و ترازمندی نیروهای وارد بر یک سامانه مکانیکی
3. ریسمان کشیده و معرفی قانون هوک و همچنین نیروی کشش ریسمان

درسنامه جلسه یازدهم (PDF)

ویدیوی جلسه یازدهم (LMS)

5

12

شنبه        28/01/1400

1. سطح هموار و معرفی نیروی عمودی سطح یا همان نیروی واکنشی سطح
2. سطح ناهموار و آشنایی با نیروی مماس سطح یا همان نیروی اصطکاک

درسنامه جلسه دوازدهم(PDF)

ویدیوی جلسه دوازدهم(LMS)

13

دوشنبه      30/01/1400

1.نیروی اصطکاک جنبشی در مقابل نیروی اصطکاک ایستایی
2. حل مثال هایی از کاربرد قانون های نیوتن

درسنامه جلسه سیزدهم(PDF)

ویدیوی جلسه سیزدهم(LMS)

 

چهار­شنبه   01/02/1400

 

 

6

14

شنبه        04/02/1400

1.نگاهی دوباره و ژرف به قانون­های نیوتون و بازخوانی دو فرم قانون دوّم: F=ma  و   F=m dp∕dt
2.به کاربردن قانون­های نیوتون و معرفی نمودار آزاد جسم

درسنامه جلسه چهاردهم(PDF)

ویدیوی جلسه چهاردهم(LMS)

15

دوشنبه      06/02/1400

1.روش حل ماشین­های آتوود در حالت عمومی
 فصل چهارم:  حرکت در یک و در دو بُعد
2.معرفی معادله دیفرانسیل به عنوان یک ابزار دردسترس فیزیک­پیشه­ها برای توصیف سامانه­های فیزیکی و حل چند معادله دیفرانسیل/ 

درسنامه جلسه پانزدهم(PDF)

ویدیوی جلسه پانزدهم(LMS)

16

چهار­شنبه   08/02/1400

1. بررسی حرکت پرتابی به عنوان یک مسئله سرراست در دو بُعد در حالت آرمانی (بدون نیروهای اتلافی)

درسنامه جلسه شانزدهم(PDF)

ویدیوی جلسه شانزدهم(LMS)

7

    17    

شنبه     

  11/02/1400

1. چگونه اثر نیروهای اتلافی همانند نیروی مقاومت هوا و اصطکاک را در حل مسائل وارد نماییم؟
2. اولین مواجهه برای حل مسائل واقعی در طبیعت و معرفی نیروهای پسار
3. نیروی پسار خطی در حرکت افقی  و در حرکت قائم

درسنامه جلسه هفدهم(PDF)

ویدیوی جلسه هفدهم(LMS)

00

دوشنبه      13/02/1400

 

 

18

چهار­شنبه   15/02/1400

1. به دست آوردن مسیر و بُرد در محیط پسار خطی و مقایسه آن با مورد بدون نیروی پسار
 

درسنامه جلسه هیجدهم(PDF)

ویدیوی جلسه هیجدهم(LMS)

8

19

شنبه        18/02/1400

1. چگونه مسئله­ای با نیروی پسار از مرتبه دوّم سرعت را حل کنیم؟ حرکت افقی با نیروی پسار از مرتبه دوم سرعت
 2.  حرکت قائم در حضور نیروی پسار مرتبه دوم سرعت
3.  بررسی حرکت عمومی پرتابه در حضور نیروی پسار مرتبه دوم سرعت

 درسنامه جلسه نوزدهم(PDF)

ویدیوی جلسه نوزدهم(LMS)

20

دوشنبه      20/02/1400

فصل پنجم:  پایستگی انرژی و تکانه

قانون­های پایستگی در فیزیک چگونه وارد می­شوند؟/  بررسی پایستگی انرژی در یک بعد به عنوان یک مدل ساده

 نیروهای پایستار چه نیروهایی هستند؟ / ارتباط میان کار و انرژی پتانسیل چیست؟

درسنامه جلسه بیستم(PDF)

ویدیوی جلسه بیستم(LMS)

21

چهار­شنبه   22/02/1400

حرکت یک سامانه فیزیکی در همسایگی نقطه ترازمندی: نوسانگر هماهنگ ساده

درسنامه جلسه بیست و یک (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و یک (LMS)

9

00

شنبه        25/02/1400

 

 

22

دوشنبه      27/02/1400

کلی­ترین حالت بررسی پایستگی انرژی: مورد سه بُعدی

مروری بر پایستگی انرژی در یک بعُد و تعمیم آن به حالت سه بعُدی- بررسی رفتار نیروهای پایستار در سه بُعد

درسنامه جلسه بیست و دو (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و دو (LMS)

23

چهار­شنبه   29/02/1400

تعریف تکانه برای سامانه­های فیزیک به عنوان یک کمیت بسیار مفید و بررسی پایستگی آن
مطالعه پایستگی تکانه در سامانه­های بس­ذره­ای

درسنامه جلسه بیست و سه (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و سه (LMS)

10

24

شنبه        01/03/1400

استفاده از قانون پایستگی تکانه در بررسی حرکت موشک و شروع فصل ششم
فصل ششم: حرکت نوسانی
بررسی معادله های دیفرانسیل خطی ساده
معرفی و بررسی نوسانگر هماهنگ ساده به عنوان یکی از موجودات پرکاربرد در فیزیک و طبیعت

 درسنامه جلسه بیست و چهار (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و چهار (LMS)

25

دوشنبه      03/03/1400

آیا در طبیعت نوسانگر هماهنگ ساده(نامیرا) یافت می شود؟ معرفی نوسانگرهای میرا

درسنامه جلسه بیست و پنج (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و پنج (LMS)

 

چهار­شنبه   05/03/1400

 

 

11

26

شنبه        08/03/1400

بررسی سه حالت مهم و پرکاربرد برای نوسانگرهای میرا- تندمیرایی-  کند میرایی- میرایی بحرانی

درسنامه جلسه بیست و شش (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و شش (LMS)

 

دوشنبه      10/03/1400

 

 

27

چهار­شنبه   12/03/1400

برای داشتن نوسانی دائمی باید به نوسانگر به صورت متوالی نیرو وارد کرد! بحث حرکت نوسانی واداشته و میرا

درسنامه جلسه بیست و هفت (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و هفت (LMS)

12

 

شنبه        15/03/1400

تعطیل رسمی

 

 

دوشنبه      17/03/1400

 

 

28

چهار­شنبه   19/03/1400

فصل هفتم: گرانش، نیروهای مرکزی و قانون های کپلر
معرفی نیروی مرکزی به عنوان یکی از نیروهای پرکاربرد در فیزیک
گرانش چیست و چگونه باید آن را بررسی کرد؟

درسنامه جلسه بیست و هشت (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و هشت (LMS)

13

29

شنبه        22/03/1400

گشتاور : تعریف تکانه زاویه ای در حرکت های دورانی در مقابل تکانه خطی برای حرکت های خطی
نیروهای مرکزی و اصل پایستگی تکانه زاویه ای پتانسیل موثر

درسنامه جلسه بیست و نه (PDF)

ویدیوی جلسه بیست و نه (LMS)

30

دوشنبه      24/03/1400

فصل هشتم: سامانه دو جسمی : برخورد
مختصات مرکز جرم و مختصات نسبی
معرفی و تعریف چارچوب مرکز جرم به عنوان یک مختصات مناسب برای حل مسائل

 

 

چهار­شنبه   26/03/1400

 

 

14

 

شنبه        29/03/1400

 

 

 

دوشنبه      31/03/1400

 

 

 

چهار­شنبه   02/03/1400

 

 

15

 

شنبه        05/04/1400

 

 

 

دوشنبه      07/04/1400

 

 

 

چهار­شنبه   09/04/1400

 

 

16

 

شنبه        12/04/1400

 

 

 

دوشنبه      14/04/1400

 

 

 

چهار­شنبه   16/04/1400

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانی تحویل تمرین های خانگی

 شماره تمرین ها

تاریخ بارگذاری تمرین ها

تاریخ تحویل تمرین ها

تمرین های خانگی

تمرین  سری 1

22-03-1400

29-03-1400

دانلود تمرین خانگی شماره 01

تمرین سری 2

22-03-1400

01-04-1400

دانلود تمرین خانگی شماره 02

تمرین سری 3

22-03-1400

05-04-1400

دانلود تمرین خانگی شماره 03

 

 

 

دانلود تمرین خانگی شماره 04

 

 

 

دانلود تمرین خانگی شماره 05

 

 

 

دانلود تمرین خانگی شماره 06

 

 

 

دانلود تمرین خانگی شماره 07

 

 

 

دانلود تمرین خانگی شماره 08

 

 

 

دانلود تمرین خانگی شماره 09

 

 

 

●●●●●●●●●●●●

$  مکانیک کوانتومی پیشرفته  (Advanced Quantum Mechanics)

روز‌ و ساعت برگزاری کلاس : یک شنبه ­ها ساعت 10- 8//  سه شنبه ­ها  ساعت 10-8

طرح درس مکانیک کوانتوم پیشرفته (1)             لینک ورود به کلاس مجازی مکانیک کوانتوم پیشرفته (1)

منابع درسی برگزیده:

مرجع اصلی: مکانیک کوانتومی مدرن، ویراست دوم، جی. جی. ساکورایی، جیم ناپولیتانو،

ترجمه: مسعود علیمحمدی، حمیدرضا مشفق، ناشر: نیاز دانش 1393.

درباره نویسنده کتاب جی.جی.ساکورایی

منابع دیگر برای مطالعه بیشتر:

  1.  Quantum Mechanics, E. Merzbacher, 3rd ed., New York: Wiley, 1998.
  2. Principles of Quantum Mechanics, R. Shankar, 2nd Ed., New York, plenum, 1994.
  3. Quantum Mechanics, L. Schieff, 3rd Ed., New York: McGraw-Hill, 1968.

 

 

Time Line of the Course:

هفته

جلسه

روز       تاریخ

موضوع جلسه درسی

درسنامه­ ها و

 فیلم های کلاس

1

جلسه 00

یک شنبه

17-12-1399

آشنایی و معرفی درس و مروری بر مکانیک کوانتومی مقدماتی

 

جلسه 01

سه شنبه

19-12-1399

مروری بر گروه و میدان و فضای برداری، فهم اسپین به عنوان یک موجود کوانتومی به کمک مقایسه با سامانه دوحالته ی قطبش نور در فیزیک کلاسیک و بررسی آزمایش اشترن-گرلاخ

درسنامه جلسه اوّل (PDF)

ویدیوی جلسه اوّل (LMS)

2

جلسه 02

یک شنبه

24-12-1399

فضای برداری کوانتوم مکانیکی، کت ها و براها و عملگرها، اصول موضوعه مکانیک کوانتومی

درسنامه جلسه دوّم (PDF)

ویدیوی جلسه دوّم (LMS)

جلسه 03

سه شنبه

26-12-1399

عملگر هرمیتی، ویژه بردارهای پایه، نمایش ماتریسی عملگرها و کت ها و برا ها

درسنامه جلسه سوّم (PDF)

ویدیوی جلسه سوّم (LMS)

3

جلسه 04

یک شنبه

15-01-1400

اندازه گیری در مکانیک کوانتومی، تعریف مقدار چشم داشتی، معرفی ماتریس های پائولی

درسنامه جلسه چهارم (PDF)

ویدیوی جلسه چهارم (LMS)

جلسه 05

سه شنبه

17-01-1400

مشاهده پذیر های سازگار و ناسازگار و بررسی رابطه عدم قطعیت

درسنامه جلسه پنجم (PDF)

ویدیوی جلسه پنجم (LMS)

4

جلسه 06

یک شنبه

22-01-1400

منظور از نمایش در مکانیک کوانتومی چیست و چگونه می توان پایه ها را در نمایش های متفاوت تغییر داد؟

درسنامه جلسه ششم (PDF)

ویدیوی جلسه ششم (LMS)

 

سه شنبه

24-01-1400

به روز رسانی ساملنه ی LMS دانشگاه

 

5

جلسه 07

یک شنبه

29-01-1400

معرفی عملگرهای با ویژه مقادیر پیوسته، بررسی مشاهده پذیرهای فیزیکی مثل مکان، تکانه، و انتقال و معرفی عملگرهای آنها

درسنامه جلسه هفتم (PDF)

ویدیوی جلسه هفتم (LMS)

 

سه شنبه

31-01-1400

 

 

6

جلسه 08

 

یک شنبه

05-02-1400

بررسی مشاهده پذیرهای فیزیکی مثل مکان، تکانه، و انتقال و معرفی عملگرهای آنها

 

درسنامه جلسه هشتم (PDF)

ویدیوی جلسه هشتم (LMS)

جلسه 09

 

سه شنبه

07-02-1400

بررسی مشاهده پذیرهای فیزیکی مثل مکان، تکانه، و انتقال و معرفی عملگرهای آنها

 

درسنامه جلسه نهم (PDF)

ویدیوی جلسه نهم (LMS)

7

جلسه 00

یک شنبه

12-02-1400

 

 

جلسه 10

سه شنبه

14-02-1400

مطالعه توابع موج در فضای مکان و تکانه

درسنامه جلسه دهم (PDF)

ویدیوی جلسه دهم (LMS)

8

جلسه 11

یک شنبه

19-02-1400

بررسی بسته های موج گاووسی به عنوان یک مثال خوب و به دست آوردن تبدیل فوریه آن

درسنامه جلسه یازدهم (PDF) ویدیوی جلسه یازدهم (LMS)

 

جلسه 12

سه شنبه

21-02-1400

دینامیک کوانتومی: بررسی تحول زمانی سامانه های کوانتومی

 

درسنامه جلسه دوازدهم (PDF) ویدیوی جلسه دوازدهم (LMS)

 

9

جلسه 13

یک شنبه

26-02-1400

به دست آوردن معادله موج شرودینگر به عنوان معادله اساسی مکانیک کوانتومی

درسنامه جلسه سیزدهم (PDF) ویدیوی جلسه سیزدهم (LMS)

 

 

 

جلسه 14

سه شنبه

28-02-1400

تصویرهای مختلف برای حل مسائل کوانتوم مکانیک: تصویر شرودینگر و تصویر هایزنبرگ

درسنامه جلسه چهاردهم (PDF) ویدیوی جلسه چهاردهم (LMS)

 

10

جلسه 15

یک شنبه

02-03-1400

حل دقیق مسئله نوسانگر هماهنگ ساده در مکانیک کوانتومی، معادله موج شرودینگر-بخش 1

درسنامه جلسه پانزدهم (PDF)
ویدیوی جلسه پانزدهم (LMS)

 

سه شنبه

04-03-1400

 

 

11

جلسه 16

یک شنبه

09-03-1400

حل دقیق مسئله نوسانگر هماهنگ ساده در مکانیک کوانتومی، معادله موج شرودینگر-بخش 2

درسنامه جلسه شانزدهم (PDF) ویدیوی جلسه شانزدهم (LMS)

 

جلسه 17

سه شنبه

11-03-1400

بررسی مفهوم شار احتمال و ارتباط فاز تابع موج با کمیت کنش سامانه

درسنامه جلسه هفدهم (PDF) ویدیوی جلسه هفدهم (LMS)

 

12

 

یک شنبه

16-03-1400

تعطیل رسمی

 

جلسه 18

سه شنبه

18-03-1400

بررسی معادله شرودینگر در حد کلاسیکی – معالپدله هامیلتون -ژاکوبی

درسنامه جلسه هیجدهم (PDF) ویدیوی جلسه هیجدهم (LMS)

 

13

جلسه 15

یک شنبه

23-03-1400

 

 

جلسه 16

سه شنبه

25-03-1400

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانی تحویل تمرین های خانگی

شماره تمرین ها

تاریخ بارگذاری تمرین ها

تاریخ تحویل تمرین ها

تمرین های خانگی

تمرین 1

 

 

دانلود تمرین خانگی شماره 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outside Physics

دراین بخش به مطالب جالب و آموزنده غیر از فیزیک ارجاع خواهم داد:

مقالات :

  1. مقاله ای جالب در مورد فریمن دایسون، فیزیک ­پیشه برجسته موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون- از شماره 96 خبرنامه IPM

 

کتاب ها:

  1. کتاب برای عشق به فیزیک: والتر لووین- مطلبی از کتاب
  2. کتاب برادران کارامازوف: فئودور داستایوفسکی-مطلبی از کتاب
  3. کتاب فرهنگ و دانشگاه : نعمت الله فاضلی- مطلبی از کتاب
  4. کتاب جامعه شناسی نخبه کشی: علی رضاقلی-مطلبی از کتاب
  5. مجموعه کتاب های داستانی آنا گاوالدا- مطلبی از کتاب