اخبار

قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری 1401 - 1400
قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری 1401 - 1400
تاریخ و زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی گروه آموزشی آمار تاریخ و زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی گروه آموزشی ریاضی تاریخ و زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی گروه آموزشی فیزیک تاریخ و زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی گروه آموزشی زیست شناسی
انتصاب آقای دکتر سید حمزه موسوی به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم
انتصاب آقای دکتر سید حمزه موسوی به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم
آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی طی ابلاغی آقای دکتر سید حمزه موسوی عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک را به مدت یکسال به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم منصوب کردند. مدیریت دانشکده علوم...
انتصاب آقای دکتر محمد راستی ویس به عنوان مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی
انتصاب آقای دکتر محمد راستی ویس به عنوان مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی
آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی طی ابلاغی آقای دکتر محمد راستی ویس عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک را به مدت یکسال به عنوان مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی منصوب کردند. مدیریت...

ریاست دانشکده

آمار و اطلاعات پژوهشی گروه ها

خبر

اطلاعیه ها