سخنرانی علمی با موضوع " افزایش نا پیوسته شمار نوسان ها در سلول های عصبی ستاره های مخچه " توسط آقای دکتر سعید فرجامی از دانشگاه ساری انگیس ( دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰ الی ۱۱ )

لینک سخنرانی : https://room.razi.ac.ir/ch/international

آخرین اخبار