گروه ریاضی

مدیر گروه

فرزاد شاویسی
دانشیار
اتاق: 10۶
پست الکترونیکی: 
 f.shaveisi@razi.ac.ir

تاریخچه گروه

گروه ریاضی دانشگاه رازی در بهمن ماه ۱۳۵۱ همزمان با تأسیس دانشکده علوم شکل گرفت و کار خود را با دو عضو هیأت علمی آغاز کرد. در ترم بعد این تعداد به سه عضو هیأت علمی ثابت و یک عضو پاره وقت افزایش یافت. این گروه در آغاز کار خود را با پذیریش حدود ۴۵ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی شروع کرد. سپس در سال ۱۳۷۹ درگرایش ریاضی کاربردی نیز اقدام به پذیرش دانشجو کرد. در طی سالهای بعد با توجه به ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۱ قادر به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد شد که با پذیرش ۴ نفر در آن سال فعالیت خود را برای اولین بار در مقطع تحصیلات تکمیلی شروع نمود. گروه ریاضی در سال ۱۳۹۰ برای نخستین بار اقدام به پذیریش دانشجوی دکتری کرد.

آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1395 تا پایان اسفند ماه سال 1400

ریاضی

1395

1396

1397

1398

1399

1400

ISI

53

73

35

26

33

26

ISC & Scopus

13

13

12

22

12

13

سایر

0

2

2

3

1

0

جمع مقالات

66

88

49

51

46

39

سر فصل دروس کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها & علوم کامپیوتر