اعضای هیات علمی

یاسر طلوعی

یاسر طلوعی

یاسر طلوعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 107
پست الکترونیکی: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

دانلود نرم افزار Smart Notebook

-------------------------------------------------------------------------

درس نظریه حلقه کارشناسی ارشد

کتاب مرجع A First Course in in noncommutative ring lam 

دانلود جزوه اول

دانلود جزوه دوم

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

درس نظریه حلقه و مدول کارشناسی

کتاب مرجع: اساس جبر مجرد نوشته دی اس مالک

5.4227)  تا 4.7  (ص 289) و فصل 9315تا341) و فصل 18 و 19500 تا 533)

جلسه اول 1 و 2

جلسه دوم

جلسه سوم 1 و 2

جلسه چهارم 1 و 2

جلسه پنجم 1 و 2

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم 1 و 2

------------------------------------------------------------------------------------

درس مبانی جبر

کتاب مرجع: اساس جبر مجرد نوشته دی اس مالک

 6.1 تا 5.2 و فصل 10 تا 1283-221 و 341-406)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم 1 و 2

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

------------------------------------------------------------------------------------

درس نظریه اعداد

کتاب مرجع: نظریه تحلیلی اعداد گلدشتاین (لینک دانلود)

جلسه اول

جلسه دوم 1 و 2

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم 1 و 2

جلسه هفتم

جلسه هشتم  1 و 2

جلسه نهم  1 و 2

جلسه دهم  1 و 2

 

 

 

 

جلساتی که لینک دانلود ندارند بدلیل حجم بالا باید شکسته شوند و بعدا قرار داده شوند