مترجمان: دکتر حبیب جعفری، دکتر مهرداد نیاپرست و خانم آنیتا عبدالهی نانواپیشه

ناشر : دانشگاه رازی

زبان: فارسی

سال چاپ: 1401

تعداد صفحات: 160 صفحه

 

آخرین اخبار