مترجم : دکتر سجاد سی سخت نژاد - متین رحیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه رازی

زبان: فارسی

سال چاپ: 1401

تعداد صفحات: 407

نوبت چاپ : اول

آخرین اخبار