اخبار و انتصابات

انتصاب آقای دکتر عبدا... جلیلیان بعنوان مدیر گروه آمار
انتصاب آقای دکتر عبدا... جلیلیان بعنوان مدیر گروه آمار
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی آقای دکتر عبدا... جلیلیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آمار منصوب کرد.
کنفرانس فیزیک (اول الی چهارم شهریور ماه)
کنفرانس فیزیک (اول الی چهارم شهریور ماه)
تبریک روز معلم
تبریک روز معلم
اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل و غم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک وشاد استاد ببین غم رفته زجانم ودلم شاد شده همه ی...

اخبار ویژه

آمار و اطلاعات پژوهشی گروه ها

جلسه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه ها