2733

انتصاب آقای دکتر سید محمد معصومی به عنوان مدیر گروه زیست شناسی

آقای دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی طی ابلاغی آقای دکتر سید محمد معصومی را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی زیست شناسی منصوب کردند.

مدیریت دانشکده علوم برای آقای دکتر معصومی آرزوی موفقیت روز افزون دارد.

 


 

 


شناسه : 11738460

آخرین اخبار