5807

کارگاه آشنایی با مقررات آموزشی ویژه ی دانشجویان ورودی جدید گروه آموزشی آمار

بسمه تعالی

 

کارگاه آشنایی با مقررات آموزشی ویژه ی دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی آمار در روز 15 آبان ماه سال1402 با مشارکت انجمن علمی آمار در سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه برگزارگردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر خزایی عضو هیات علمی گروه آمار, طی سخنرانی که داشتند نکاتی را در مورد رشته آمار, چگونگی ورود و ادامه تحصیل در این زمینه خدمت دانشجویان عزیز تشریح فرمودند.

درادامه نیز جناب آقای دکتر یوسف وند ضمن تبیین جایگاه ارزش علم آمار در امور مختلف و اهمیت بسزای آن در تصمیم گیری های کشور , دانشجویان را به ادامه تحصیل در رشته آمارتشویق نمودند.

در آخر نیز جناب آقای سنجری رئیس محترم ادارهء آموزش در سخنانی قوانین و ضوابط آموزشی و همچنین نحوه استفاده از سامانه جامع گلستان را به دانشجویان جدیدالورود متذکرشدند.

جهت حسن ختام کارگاه نیز , یادبودی از طرف دانشکدهء علوم پایه به دانشجویان عزیز اهدا گردید.


شناسه : 10834733

آخرین اخبار