5861

بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی

بسمه تعالی

 

مراسم بزرگداشت روز آمار وبرنامه ریزی با همکاری انجمن علمی آمار سوم آبان ماه1402   در سالن شهید شهریاری دانشکده علوم پایه برگزار شد. در این مراسم اساتید دانشکده علوم و اساتید گروه آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی ودانشجویان آمار دانشگاه رازی حضور داشتند.

در این مراسم جناب آقای دکتر یوسف وند رئیس دانشکده علوم پایه در سخنانی اظهار داشت :

آمار در دنیای امروز میتواند راه حل بسیاری از مسائل باشدو با اطلاعات آماری آینده روشن می شود.وی افزود :کارهای زیادی درکشور ما وجود دارد که نیازمند اطلاعات آماری است و حوزه های زیادی وجود دارد که شاه کلید آن میتواند آمار و علم آمار باشد.

سپس جناب آقای دکترمرادی مدیر گروه آموزشی آماردانشگاه رازی ضمن خیر مقدم به حاضرین و با آرزوی موفقیت برای همه ی دانشجویان،در سخنانی برنامه ی گروه برای سال آینده در گرفتن گرایش علم داده در مقطع کارشناسی ارشد را تشریح ودانشجویان را به مهارت آموزی در زمینه نرم افزار های آماری تشویق کرد.

در بخش دیگری از مراسم،از دانشجویان برتر بیست وسومین دوره مسابقات کشوری آمار خانم مریم کیانی،خانم طاهره امامی وآقای احسان قاسمی تجلیل صورت گرفت.

در ادامه نیز سایر اساتید محترم به سخنرانی در ارتباط با سایر محور های علم آمارو کاربردهای علم آمار در مراحل مختلف زندگی و جامعه ی امروزی پرداختند.


شناسه : 10302046

آخرین اخبار