قابل توجه دانشجویان محترم

     آزمون جامع تمامی رشته ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 - 1401 در روز دوشنبه 1402/02/25 در 2 نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد

آخرین اخبار