قابل توجه دانشجویان محترم : 

بعلت برودت هوا تغییر در ساعات برگزاری امتحانات روزهای چهارشنبه 21 دیماه و پنجشنبه 22 دیماه برای کلیه ی مقاطع تحصیلی بشرح ذیل اعلام میگردد.

مقطع کارشناسی

  • امتحانات 8 الی 10 به ساعت 10:30 الی 12:30 تغییر یافت
  • امتحانات 10:30 الی 12:30 به ساعت 13:30 الی 15:30 تغییر یافت
  • امتحانات 13:30 الی 15:30 به ساعت 15:30 الی 17:30 تغییر یافت
  • امتحانات 14 الی 16 به ساعت 15:30 الی 17:30 تغییر یافت

 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  • امتحانات 9 الی 12 به ساعت 10 الی 13 تغییر یافت

 

آخرین اخبار