نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن داخلی واحدهای مختلف دانشکده

شماره تلفن داخلی واحدهای مختلف دانشکده


 

ردیف               نام واحد                        شماره تماس

1

  آقای حیدر بهرامی

300

2

  خانم سهیلا همتی

204

3

   آقای حشمت رجبی

215

4

  خانم سمیه دایی چین

216

5

  آقای سعید اسدی

202

6

   آقای آریا سنجری

266

7

  آقای مرتضی عزیزی 

208

8

  آقای حمیدرضا سماعی فر

205

9

  آقای امین جلاسی - آقای محمد خسروی 

283

11

آقای رسول چهره

275