نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن داخلی واحدهای مختلف دانشکده

 

ردیف               نام واحد                        شماره تماس

1

  خانم افسانه محمدی

202

2

  خانم سهیلا همتی

204

3

  خانم پوران جوینده مهر

214

4

  آقای جهاندار یلوه - آقای حشمت رجبی

215

5

  خانم سمیه دایی چین

216

6

  آقای سعید اسدی

217

7

   آقای آریا سنجری

266

8

  آقای مرتضی عزیزی 

271

9

  آقای حمیدرضا سماعی فر

214

10

  آقای امین جلاسی - آقای محمد خسروی 

283

11

آقای امیر سعیدی - آقای رسول چهره

275