مدیر گروه فیزیک

دانشیار
شماره تماس : 256
اتاق: 344
پست الکترونیکی

عوامل اجرایی گروه

 

معاون گروه : آقای دکتر داریوش نادری

کارشناس گروه : خانم لیلا غلامی

ارتباط با ما : 34274556 - 083

آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398

 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک

مقالات ISI

مقالات علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

سال 95

39

43

25

2

سال 96

49

70

19

1

سال 97

38

67

41

1

6 ماه نخست سال 98

18

20

4

-

 

 

تاریخچه و روند توسعه گروه

 

گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه فعالیت خود را در سال ۱۳۵۱ با یک عضو هیئت علمی ثابت (دکتر عبدالعلی گویا)و با همکاری پنج عضو هیئت علمی از دانشگاه نهران آغاز کرد.ابتدای فعالیت آموزشی این گروه با پذیرش ۴۰ دانشجو در مقطع کارشناسی همراه بود که این تعداد در سالهای بعد با اضافه شدن اعضای هیئت علمی، افزایش یافت.در سال ۱۳۷۱،گروه فیزیک اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود و در سال ۱۳۸۱،پذیرش دانشجو در مقطع دکتری را آغاز کرد.
در حال حاضر،گروه فیزیک دانشگاه رازی با داشتن دو پژوهشکده ،آزمایشگاه های آموزشی وتحقیقاتی و همچنین ۲۲ عضوهیئت علمی در گرایش های حالت جامد،نظری،ذرات بنیادی،هسته ای،اتمی مولکولی،هواشناسی و ژئو فیزیک به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

سمینار آقای دکتر حامد رضانیا

 

موضوع سمینار : ماده چگال در رابطه با مطالعه گذار فاز کوانتومی نظم مغناطیسی در دستگاه های همبسته الکترونی 

یکی از موضوعات جالب در حوزه فیزیک ماده چگال در رابطه با مطالعه گذار فاز کوانتومی نظم مغناطیسی در دستگاه های همبسته الکترونی  می باشد. اصولا دستگاه های همبسته قوی دارای اندرکنشهای موضعی نسبتا قوی بین الکترونهای جایگزیده شان می باشند.  چنین اندرکنش نسبتا قوی باعث ظهور نظم مغناطیسی بلند برد در دستگاه الکترونی مربوطه می گردد. اگر چنین گذار فازی در حد دماهای فوق العاده پایین مورد بحث و بررسی قرار گیرد با پدیده گذار فاز کوانتومی مواجه می شویم. در این سخنرانی موضوع گذار فاز کوانتومی اشاره شده را براساس تبدیل مدل هامیلتونی دستگاه اصلی به یک مدل بوزونی مورد مطالعه قرار می دهیم. در واقع گذار فاز نظم مغناطیسی به زبان گذار فاز کوانتومی عایق مات به ابرشاره در دستگاه بوزونی مورد تحلیل قرار می گیرد. در این مطالعه یک ساختار شبه دوبعدی از یک نمونه ماده همبسته قوی در حضور میدان مغناطیسی عمود بر آن با رهیافت تبدیل بوزونی در نظر گرفته شده و از طریق سنجش طیف برانگیختگی شبه ذرات بوزونی به مطالعه گذار فاز کوانتومی در این نمونه پرداخته ایم.

 

مقاطع تحصیلی

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 1

 کارشناسی

 اتمی مولکولی، حالت جامد ، نظری،هسته ای ، هواشناسی

 2

 کارشناسی ارشد

 اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها،ژئوفیزیک، فوتونیک، گرانش و کیهانشناسی، ماده چگال، نانوفیزیک،  هسته ای، هواشناسی

 3

 دکتری تخصصی

اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها ، گرانش و کیهانشناسی، ماده چگال، هسته ای

 

کارشناسان آموزشی

 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 1

 خانم سمیه بدر خانی

 مسئول آزمایشگاه فیزیک پایه 2 -  مسئول آزمایشگاه فیزیک پایه 3

 2

 آقای رضا حرمی

 مسئول آزمایشگاه فیزیک پایه 1

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

اطلاع رسانی زمان و موضوع دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

لینک انجمن فیزیک ایران

دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

 

ارائه درس فیزیک عمومی ۲ رشته مهندسی مکانیک دانشکده کشاورزی توسط خانم زینب جلیلیان

ارائه درس فیزیک عمومی 2  توسط خانم سمیرا جلیلوند

ارائه درس فیزیک عمومی 1 توسط خانم سمیرا کاظمی

ارائه درس فیزیک عمومی 1 توسط آقای پوریا ربیع بیگی