مدیر گروه ریاضی

استادیار
شماره تماس : 298
اتاق: 121
پست الکترونیکی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

عوامل اجرایی گروه

 

معاون گروه : آقای دکتر یاسر طلوعی

کارشناس گروه : خانم شهناز شهبازی

ارتباط با ما:

sci.math@razi.ac.ir 

34274569 - 083

آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1393 تا سال 1397

 

ردیف

شرح

سال اول دوره

سال دوم دوره

سال سوم دوره

سال چهارم دوره

سال پنجم دوره

1

مقاله دارای نمایهISI

۳۶  

۴۷

۵۴

۷۸

۲۶

2

مقاله دارای نمایه SCOPUS

۳۸

۵۰

۶۲

۸۱

۲۹

3

مقاله دارای نمایه علمی - پژوهشی

۲

۰

۶

۴

۲

4

مقاله دارای نمایه علمی - ترویجی

۰

۰

۰

۰

۰

5

مقاله دارای نمایه ISC

۴

۳

۱۲

۱۰

۴

6

سایر مجلات داخلی

۰

۰

۰

۰

۰

7

سایر مجلات خارجی

۵

۴

۱

۳

۰

8

مجلات خارجی فاقد نمایه

۱

۰

۲

۴

۲

 

تاریخچه و روند توسعه گروه

 


گروه ریاضی دانشگاه رازی در بهمن ماه ۱۳۵۱ همزمان با تأسیس دانشکده علوم شکل گرفت و کار خود را با دو عضو هیأت علمی آغاز کرد. در ترم بعد این تعداد به سه عضو هیأت علمی ثابت و یک عضو پاره وقت افزایش یافت. این گروه در آغاز کار خود را با پذیریش حدود ۴۵ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی شروع کرد. سپس در سال ۱۳۷۹ درگرایش ریاضی کاربردی نیز اقدام به پذیرش دانشجو کرد. در طی سالهای بعد با توجه به ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیأت علمی در سال ۱۳۸۱ قادر به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد شد که با پذیرش ۴ نفر در آن سال فعالیت خود را برای اولین بار در مقطع تحصیلات تکمیلی شروع نمود. گروه ریاضی در سال ۱۳۹۰ برای نخستین بار اقدام به پذیریش دانشجوی دکتری کرد.

 

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع

 

مقطع کارشناسی : ریاضیات و کاربردها علوم کامپیوتر

مقطع کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی(گرایش:کدگذاری،تحقیق در عملیات،آنالیزعددی) - ریاضی محض(گرایش:جبر،آنالیز)

مقطع دکتری  : ریاضی کاربردی(گرایش: تحقیق در عملیات،آنالیزعددی) - ریاضی محض(گرایش:آنالیز)

اطلاع رسانی زمان و موضوع دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاع رسانی زمان و موضوع سمینار دانشجویان دکتری