مدیر گروه زیست شناسی

دانشیار
شماره تماس : 251
اتاق: 446
پست الکترونیکی

عوامل اجرایی گروه

 

معاون گروه : آقای دکتر خسرو چهری

کارشناس گروه : خانم میترا بختیاری

ارتباط با ما :34274545 - 083

فعالیت های پژوهشی گروه بیولوژی از سال 1393 تا ن6 ماه نخست سال 1398

 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی زیست شناسی

مقالات ISI

مقالات علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

سال 95

30

71

30

2

سال 96

52

120

43

3

سال 97

40

102

22

3

6 ماه نخست سال 98

16

39

6

2

 

 

تاریخچه و روند توسعه گروه

 

گروه زیست شناسی در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ در ساختمان قدیم دانشکده علوم با پذیرش ۵۰ دانشجوی زیست شناسی عمومی آغاز به کار کرد. اساتید اولیه و موسس گروه زیست شناسی عبارت بودند از: آقای امیرافشاری، آقای دکتر جلالی، مرحوم آقای دکتر راهی، آقای صفایی شیرازی، خانم دکتر مختاری، آقای دکتر مصطفوی، آقای دکتر وحدت و آقای دکتر وزیری. در سال های بعد با افزایش تعداد اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان و نیز مقاطع تحصیلی افزایش یافت. در حال حاضر، گروه زیست شناسی در ۳ گرایش مقطع کارشناسی، 8 گرایش مقطع کارشناسی ارشد و ۴ گرایش دکتری تخصصی دارای بیش از 6۰۰ دانشجوی زیست شناسی می باشد.

 

لیست آزمایشگاه های گروه

 

 ردیف

 نام آزمایشگاه های آموزشی

 نام آزمایشگاه های پژوهشی

 پژوهشکده

 گروه پژوهشی

 موزه

 1

 اکولوژی

 اکولوژی

 مرکز مطالعات محیط زیست

 گروه پژوهشی خزندگان فلات ایران

 موزه جانورشناسی

 2

 بافت شناسی و جنین شناسی

 کشت سلول و بافت جانوری

 

 

 

 3

 بیوانفورماتیک

 بیوشیمی

 

 

 

 4

 بیوسیستماتیک جانوری

 خزنده شناسی

 

 

 

 5

 بیوشیمی

 دوزیست شناسی

 

 

 

 6

 زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

 زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

 

 

 

 7

 زیست شناسی سلولی و مولکولی

 زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 

 

 8

 فیزیولوژی جانوری

 فیزیولوژی جانوری

 

 

 

 9

 فیزیولوژی گیاهی 

 فیزیولوژی گیاهی 

 

 

 

10  میکروبیولوژی  میکروبیولوژی      
 

مقاطع تحصیلی

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 1

 کارشناسی

 زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی

 2

 کارشناسی ارشد

 بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی- بافت شناسی و جنین شناسی جانوری- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری - زیست شناسی سلولی-  تکوینی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- میکروبیولوژی

 3

 دکتری تخصصی

 بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی

 

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع تحصیلی

 

 • مقطع کارشناسی
     
  زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی 
 • مقطع کارشناسی ارشد
      
  بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی - زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- میکروبیولوژی
 • مقطع دکتری تخصصی
     
  بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی 

همکاران بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
آقای اسد اله امیرافشاری amirafshari.asad@gmail.com , aafshari[at]razi.ac.ir
آقای دکتر علی امینی aminiaa۸۲۳@yahoo.com.au , aamini[at]razi.ac.ir
خانم نیر دایی پور  
خانم آذر خندان azar_khandan۲۰۰۲@yahoo.com
آقای کیومرث رضایی زنگنه  
آقای دکتر سیروس شمیلی siroosshamili@gmail.com , shamili[at]razi.ac.ir
آقای محمد رحیم صفایی شیرازی shirazi۵۹۹@yahoo.com , shirazi[at]razi.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا قاسمپور ghasempour۲۰۰۹@gmail.com , ghasempour[at]razi.ac.ir
آقای ظهیر کاوری زاده kavar[at]razi.ac.ir
آقای ابراهیم منتصب مجابی mojaby@gmail.com , mojaby[at]razi.ac.ir
خانم منیر موصوفی monir_mosofi@yahoo.com , mosofmmi[at]razi.ac.ir
آقای دکتر محمد حسین میرمومنی mh_mirmomeni@yahoo.com , mirmomeni[at]razi.ac.ir
آقای مرتضی نجفی مهر mnajafimehr@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان آموزشی

 

نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
خانم دکتر زهره امیری Zohreh.amiri2@gmail.com
خانم نسیم خزاعی nasimkhazaii@yahoo.com
خانم الهه چقامیرزایی elaheh.mirzaei@gmail.com
خانم شهناز کرمی shahnazkarami70@yahoo.com

 

اطلاع رسانی زمان و موضوع دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاع رسانی زمان و موضوع سمینار دانشجویان دکتری