شماره تلفن واحدهای مختلف دانشکده (عمومی)

 

ردیف

نام واحد

شماره تماس

1

  شماره تماس گویای دانشکده

34274573

2

  دفتر ریاست دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۸

3

  فکس (دفتر ریاست دانشکده )

34274555

4

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۴۲۷۹۳۰۲

5

  معاونت پژوهشی و اجرایی

۳۴۲۷۹۳۰۱

6

  اداره امور عمومی

۳۴۲۷۹۳۰۳

7

  اداره آموزش-تحصیلات تکمیلی

۳۴۲۷۹۲۹۷

8

  کارپردازی دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۵

9

  دفتر گروه آمار

۳۴۲۷۴۵۶۱

10

  دفتر گروه ریاضی

۳۴۲۷۴۵۶۹

11

  دفتر گروه زیست شناسی

۳۴۲۷۴۵۴۵

12

  دفتر گروه فیزیک

۳۴۲۷۴۵۵۶

13

  حسابداری دانشکده

۳۴۲۷۹۳۰۴

14

  واحد اینترنت دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۹

15

  واحد پژوهش

34279305

 

شماره تلفن داخلی کارکنان دانشکده

 

ردیف               نام واحد                        شماره تماس

1

  آقای حیدر بهرامی

300

2

  خانم سهیلا همتی

204

3

   آقای حشمت رجبی

207

4

  خانم سمیه دایی چین

216

5

  آقای سعید اسدی

202

6

  آقای آریا سنجری

301

7

  آقای مرتضی عزیزی 

208

8

  آقای حمیدرضا سماعی فر

205

9

  آقای امین جلاسی - آقای محمد خسروی 

302

11

   آقای رسول چهره

275

 

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی آمار

 

 ردیف                                      نام ونام خانوادگی            شماره تماس
 1   دفتر گروه ( آقای امید احمدی )   240
 2   آقای دکتر محمد مرادی   326
 3   آقای دکتر محی الدین ایزدی   332
 4   آقای دکتر سید رضا هاشمی   321
 5   آقای دکتر داود قزوینی نژاد   201
 6   آقای دکتر حبیب جعفری   330
 7   آقای دکتر ابوطالب خدادادی   333
 8   آقای دکتر مهرداد نیاپرست   320
 9   آقای دکتر سلیمان خزایی   201
 10   خانم دکتر مریم شرفی   261
 11   آقای دکتر عبدا... جلیلیان   261
 12   آقای دکتر بهااء الدین خالدی    332
 

 

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی ریاضی

 

  ردیف                        نام و نام خانوادگی شماره تماس
 1   دفتر گروه ( خانم شهناز شهبازی )   220
 2   آقای دکتر علی فرج زاده   269
 3   آقای دکتر شاپورحیدر خانی   308
 4   خانم دکتر سیده مرضیه قویدل   226
 5   آقای دکتر عبدالحمید فتاحی   300
 6   آقای دکتر سیروس رسولیار   211
 7   آقای دکتر امیر حقیقی   268
 8   آقای دکتر کیوان امینی   269
 9   آقای دکتر نعمت ا... نیامرادی   299
 10   آقای دکتر احد رحیمی   226
 11   آقای دکتر محمد تقی درویشی   298
 12   آقای دکتر محمد ابوالقاسمی   298
 13   خانم دکترمینو کامرانی   309
 14   آقای دکتر مهرداد احمد زاده    262

 

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی فیزیک


 

ردیف                     نام و نام خانوادگی شماره تماس
 1   دفتر گروه (خانم لیلا غلامی)  ۲۵۰
 2   آقای دکتر رستم مرادیان  ۳۲۵
 3   آقای دکتر حمزه موسوی  ۲۴۲
 4   آقای دکتر حامد رضانیا  ۳۱۴
 5   خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی  ۳۰۲
 6   آقای دکتر جلیل صحرایی  ۳۱۰
 7   آقای دکتر غلامرضا برون  ۲۶۴
 8   آقای دکتر محمدوحید تکوک  ۲۵۳
 9   آقای دکتر اردشیر رابعی  ۲۴۴
 10   آقای دکترکرم بهاری  ۲۵۸
 11   آقای دکتر کیومرث منصوری  ۲۶۴
 12   خانم دکتر بیتا رضایی  ۳۱۴
 13   آقای دکتر نادر دانشفر  ۲۵۶
 14   آقای دکتر مهدی تبریزی  ۲۵۵
 15   خانم دکتر طیبه ناصری  ۳۲۵
 16    آقای دکتر محسن اویسی موخر  ۳۲۵
 17 آقای علیرضا حرمی  ۲۴۳
 18 خانم سمیه بدرخانی  252
 19   آقای امیر سعیدی  260

 

شماره تلفن های داخلی گروه بیولوژی

 

 ردیف                                نام و نام خانوادگی شماره تماس
 1  دفتر گروه (خانم میترا بختیاری)  ۲60
 2  آقای دکتر علی بیدمشکی پور  ۲۸۵
 3  آقای دکتر نصراله رستگار پویانی  ۲۷۴
 4  آقای دکتر سیروس قبادی  ۲۸۹
 5  آقای دکتر نامدار یوسفوند  ۲۸۷
 6  آقای دکتر مظفر شریفی  ۳۲۴
 7  آقای دکتر ناصر کریمی  ۳۲۷
 8  آقای دکترحسین فلاحی  ۲۸۹
 9  آقای دکتر وحید اکملی  ۲۹۵
 10  آقای دکتر حمید مهدیونی  ۲۸۹
 11  آقای دکتر سجاد سی سخت نژاد  ۲۴۶
 12  آقای دکتر خسرو چهری  ۲۴۶
 13  آقای دکتر مجتبی تاران  ۳۲۳
 14  آقای دکتر محمد معصومی  ۲۵۱
 15  آقای دکتر احمد قارزی  ۲۵۱
 16  خانم دکتر مهری آزادبخت  ۲۵۹
 17  خانم دکترمریم مهرابی  ۲۲۴
 18  خانم دکتر سمیه اسمعیلی رینه  ۲۹۵
 19  آقای دکتر حمیدرضا قاسم پور  ۲۲۴
 20  خانم ثریا شریفی  ۲۹۰