آرشیو اخبار

سخنرانی علمی توسط آقای دکتر احسان خرم شاهی ( دوشنبه 1400/01/23 ساعت 11)
سخنرانی علمی توسط آقای دکتر احسان خرم شاهی ( دوشنبه 1400/01/23 ساعت 11)
لینک شرکت : https://b2n.ir/RaziMathematic
سلسله سخنرانی های عمومی ریاضیات دوره هشتم
سلسله سخنرانی های عمومی ریاضیات دوره هشتم
لینک شرکت در وبینار : https://b2n.ir/RaziMathematic