نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی- دانشکده علوم- حوزه ریاست

کرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی- دانشکده علوم- حوزه ریاست


بعد از طی دوره ابتدای، راهنمایی و اتمام دوره دبیرستان در سال 1372 و بعد از گذراندن یک سال از دوره ضرورت خدمت مقدس سربازی در سال 1373 بعد از موفقیت در آزمون کنکور سراسری در رشته آمار دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته  و در شهریور ماه 1377  در مقطع ارشد رشته امار ریاضی دانشگاه شیراز پذیرفته و در مرداد ماه 1379 از این دانشگاه فارغ التحصیل و بلافاصله در مهرماه 1379 به عنوان حق التدریس در گروه آمار دانشگاه رازی مشغول به کار شدند، در بهمن ماه همان سال به صورت پیمانی و با مرتبه مربی همکاری خود را با گروه امار رسما شروع و 3 سال بعد به صورت رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت استخدامی پیدا کرده و در سال 1385 جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری عازم کشور آلمان شدند. و در مرداد ماه 1389 از پایان نامه خود با موفقیت دفاع و در شهریور ماه همان سال با مرتبه استادیاری قعالیت علمی خود را در دانشگاه رازی مجدد آغاز نمود. و  در بهمن ماه 1395 به مرتبه دانشیاری ارتقاء مرتبه یافته اند.