نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی : امین جلاسی

سمت : کارشناس خدمات آموزشی (تحصیلات تکمیلی)

شماره تماس : 34279297 - 083

شماره تماس (داخلی) : 266

آدرس محل خدمت : نرسیده حوزه ریاست دانشکده ، اطاق شماره 7

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1-ارائه و نظارت دروس در سیستم گلستان

2-درخواست و پیگیری برنامه هفتگی و امتحانات از گروه ها، انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود، رفع مشکلات انتخاب واحد، ایجاد سرترم برای دانشجویان مشروطی، صدور درخواست های شورا و کمیسیون موارد خاص، صدور گواهی اشتغال به تحصیل

3-تمامی امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

4-  انجام تمامی امور دانشجویان خارجی(انتخاب واحدو ...)

5- ثبت و تأیید پروپزال در سیستم گلستان، تأیید پروپزال در سامانه ایران داک، ثبت هزینه های بخش اول و دوم پروپزال، ثبت داوران و نمایندگان تحصیلات تکمیلی،

6- برگزاری و حضور و غیاب جلسات امتحانات، برگزاری امتحان جامع وثبت نمرات، انجام تمامی امور دفاع از پایان نامه دانشجویان، ثبت نمره دفاع در سیستم گلستان، راهنمایی دانشجویان در تمامی موارد(ثبت سمینار، پروپزال و... در پیشخوان خدمت).

7- تأیید درخواست های (انتقال، مهمانی،مرخصی،حذف درس و... در سیستم گلستان)، تأیید و بررسی درخواست های حذف پزشکی ، انجام تمامی امور محوله معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

8- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحاننات پایان ترم.

9-انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.