نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان گروه

 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 1

 خانم سمیه بدر خانی

 مسئول آزمایشگاه فیزیک پایه 2 -  مسئول آزمایشگاه فیزیک پایه 3

 2

 آقای رضا حرمی

 مسئول آزمایشگاه فیزیک پایه 1