نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان اداره آموزش

کارشناسان اداره آموزش


 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  عکس
 1  آقای آریا سنجری  رئیس اداره آموزش

  

 

 2  آقای امید علی احمدی  کارشناس گروه آمار

 

 

 3  خانم شهناز شهبازی  کارشناس گروه ریاضی

 

 

 4  خانم لیلا غلامی  کارشناس گروه فیزیک

 

 

 5  خانم میترا بختیاری  کارشناس گروه بیولوژی

 

 

 6  آقای محمد خسروی  کارشناس خدمات آموزشی