نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران بازنشسته

همکاران بازنشسته


 

نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
آقای اسد اله امیرافشاری amirafshari.asad@gmail.com , aafshari[at]razi.ac.ir
آقای دکتر علی امینی aminiaa۸۲۳@yahoo.com.au , aamini[at]razi.ac.ir
خانم نیر دایی پور  
خانم آذر خندان azar_khandan۲۰۰۲@yahoo.com
آقای کیومرث رضایی زنگنه  
آقای دکتر سیروس شمیلی siroosshamili@gmail.com , shamili[at]razi.ac.ir
آقای محمد رحیم صفایی شیرازی shirazi۵۹۹@yahoo.com , shirazi[at]razi.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا قاسمپور ghasempour۲۰۰۹@gmail.com , ghasempour[at]razi.ac.ir
آقای ظهیر کاوری زاده kavar[at]razi.ac.ir
آقای ابراهیم منتصب مجابی mojaby@gmail.com , mojaby[at]razi.ac.ir
خانم منیر موصوفی monir_mosofi@yahoo.com , mosofmmi[at]razi.ac.ir
آقای دکتر محمد حسین میرمومنی mh_mirmomeni@yahoo.com , mirmomeni[at]razi.ac.ir
آقای مرتضی نجفی مهر mnajafimehr@yahoo.com