موفقیت چشم گیر عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت چشم گیر عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه رازی

 

دانشگاه Arkansas لیست  محققانی که در خاورمیانه در زمینه گرافن  تحقیق های مناسبی ارائه کرده اند  را درج نموده است . در این لیست نام جناب آقای دکتر حمزه موسوی  از اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه رازی  با 17 مقاله در خصوص موضوع مذکور که از  بین 25 نفر محقق برتر در این رابطه با رتبه 18 درج گردیده است که بدین وسیله مدیریت دانشکده علوم این موفقیت را به ایشان، جامع علمی  کشور، بخصوص استان کرمانشاه تبریک و تهنیت عرض کرده و برای ایشان آرزوی کسب موفقیتهای روز افزون را دارد