معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم


 
دکتر سلیمان خزائی

 

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
تحصیلات : دکتری آمار ریاضی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : s.khazaei[at]razi.ac.ir
تلفن : 34279302(83)98+

فکس : 34274555(83)98+

شماره اطاق : 12

نشانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : کرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی- دانشکده علوم- حوزه ریاست