نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع تحصیلی

 

 • مقطع کارشناسی
     
  زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی 
 • مقطع کارشناسی ارشد
      
  بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی - زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- میکروبیولوژی
 • مقطع دکتری تخصصی
     
  بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی