نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع

 

مقطع کارشناسی : ریاضیات و کاربردها علوم کامپیوتر

مقطع کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی(گرایش:کدگذاری،تحقیق در عملیات،آنالیزعددی) - ریاضی محض(گرایش:جبر،آنالیز)

مقطع دکتری  : ریاضی کاربردی(گرایش: تحقیق در عملیات،آنالیزعددی) - ریاضی محض(گرایش:آنالیز)