نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس هار ضروری دانشکده علوم جهت ارتباط دانشجویان در ایام دورکاری

شماره تماس هار ضروری دانشکده علوم جهت ارتباط دانشجویان در ایام دورکاری


گروه ریاضی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای دکتر علی عطا بیگی

مدیرگروه ریاضی

09127537965

2

 

 

 

 

گروه آمار

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای دکتر عبداله جلیلیان

مدیرگروه آمار

09188871858

2

 

 

 

 

گروه فیزیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای دکتر داریوش نادری

مدیر گروه فیزیک

09188339411

2 آقای دکتر حامد رضانیا معاون گروه فیزیک

09366737138

3 خانم لیلا غلامی کارشناس آموزش گروه فیزیک

09183899948

4 خانم سمیه بدرخانی کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2 و فیزیک 3

09183594464

5 آقای رضا حرمی کارشناس آزمایشگاه فیزیک عمومی

09183799061

 

گروه زیست شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای دکتر احمد قارزی

مدیرگروه زیست شناسی

09189931342

2

آقای دکتر خسرو چهری

معاون گروه زیست

09183280187

3 خانم میترا بختیاری

کارشناس آموزشی گروه زیست

09181306068
 
واحد های عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای سعید اسدی

مدیر امور عمومی

09184803165

2

آقای آریا سنجری

رئیس اداره آموزش  (مقطع کارشناسی)

09188316012

3

آقای امین جلاسی

کارشناس آموزشی (تحصیلات تکمیلی)

09183360735

4

آقای رسول چهره

کارشناس IT

09034298661

5

آقای حمید سماعی

مسئول سایت تحصیلات تکمیلی

09386062646

 

* ساعت تماس 8 الی 12 و 14 الی 16 ( به تماس های غیر از ساعت های ذکر شده و نیز تماس در روز های تعطیل پاسخ داده نمیشود}

* لطفا جهت ارتباط با آقای سنجری و آقای جلاسی فقط از طریق واتساپ اقدام نمایید.