نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی فیزیک


 

ردیف                     نام و نام خانوادگی شماره تماس
 1   دفتر گروه (خانم لیلا غلامی)  ۲۵۰
 2   آقای دکتر رستم مرادیان  ۳۲۵
 3   آقای دکتر حمزه موسوی  ۲۴۲
 4   آقای دکتر حامد رضانیا  ۳۱۴
 5   خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی  ۳۰۲
 6   آقای دکتر جلیل صحرایی  ۳۱۰
 7   آقای دکتر غلامرضا برون  ۲۶۴
 8   آقای دکتر محمدوحید تکوک  ۲۵۳
 9   آقای دکتر اردشیر رابعی  ۲۴۴
 10   آقای دکترکرم بهاری  ۲۵۸
 11   آقای دکتر کیومرث منصوری  ۲۶۴
 12   خانم دکتر بیتا رضایی  ۳۱۴
 13   آقای دکتر نادر دانشفر  ۲۵۶
 14   آقای دکتر مهدی تبریزی  ۲۵۵
 15   خانم دکتر طیبه ناصری  ۳۲۵
 16    آقای دکتر محسن اویسی موخر  ۳۲۵
 17 آقای علیرضا حرمی  ۲۴۳
 18 خانم سمیه بدرخانی  252
 19   آقای امیر سعیدی  260