نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی گروه فیزیک با موضوع کاربرد پلاسمای سطح در طراحی قطعات نوری غیر فعال ( زمان سخنرانی : پنجشنبه 99/8/29 ساعت 13:00 )

سخنرانی علمی گروه فیزیک با موضوع کاربرد پلاسمای سطح در طراحی قطعات نوری غیر فعال ( زمان سخنرانی : پنجشنبه 99/8/29 ساعت 13:00 )


پنجشنبه 1399/08/29 ساعت 13:00
2 ساعت