نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس

 

 

          

 پروفسور کیوان امینی

 تحصیلات : دکتری ریاضی (تحقیق در عملیات)

  (Master Resume(CV
مرتبه علمی : استاد
ایمیل :   kamini@razi.ac.ir
تلفن : 08334274557
فکس :08334274555

شماره اطاق : 16

نشانی ریاست دانشکدهکرمانشاه – طاقبستان ، باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده علوم - حوزه ریاست

 

معرفی ریاست دانشکده :

  • استاد گروه ریاضی دانشگاه 
  • فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف 1383  
  •  فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد ریاضی  (محض و کاربردی)  دانشگاه صنعتی شریف 1377   
  • رتبه اول کشوری در آزمون سراسری ورودی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در سال 1375 
  •   فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه 1375

 

                                   باعث افتخار است که در دوران مسئولیت ام بتوانم خدمات مناسبی به دانشگاهیان عزیز،

                                                                              مخصوصا همکاران محترم هیئت علمی ، پرسنل محترم و دانشجویان عزیز دانشکده علوم ارائه نمایم.