نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع اولین دانشجویی کارشناسی ارشد عراقی گروه آمار

دفاع اولین دانشجویی کارشناسی ارشد عراقی گروه آمار


اولین دانشجوی مقطع کارشناسی خارجی در وزارت آمار، آقای وریا عباس عیسی (ارکازی) با استاد محترم دکتر حبیب جعفری از پایاننامه خود با عنوان:
 
نقش پایگاه داده یکپارچه و قابل اجرا بر توسعه آمار بهداشتی: مطالعه کاربردی در مورد ناهنجاری های مادرزادی در واسط / عراق
 
 در 16 ژوئیه 1397، با موفقیت دفاع کردند.