اخبار

شماره تماس های ضروری دانشکده علوم جهت ارتباط دانشجویان (فقط در ساعات اداری )
شماره تماس های ضروری دانشکده علوم جهت ارتباط دانشجویان (فقط در ساعات اداری )
گروه ریاضی ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس 1 آقای دکتر علی عطا بیگی مدیرگروه ریاضی 09021220436 2 آقای دکتر یاسر طلوعی معاون گروه...
سلسله سخنرانی های عمومی ریاضیات دوره هشتم
سلسله سخنرانی های عمومی ریاضیات دوره هشتم
لینک شرکت در وبینار : https://b2n.ir/RaziMathematic

ریاست دانشکده

آمار و اطلاعات پژوهشی گروه ها

خبر

اطلاعیه ها