اخبار و انتصابات

پیام تبریک ریاست دانشکده علوم به مناسبت روز مادر و روز زن
پیام تبریک ریاست دانشکده علوم به مناسبت روز مادر و روز زن
بسم الله الرحمن الرحیم‏ انا اعطیناک‌ الکوثر فصل‌ لربک‌ وانحر ان‌ شانئک‌ هوالابتر روز بیستم‌ جمادی‌ الثانی‌ ، بیت‌ وحی‌ و نبوت‌ به‌ نور اختری‌ منور گشت‌ که‌ روشنایی‌ و نور هدایت‌ او تا روز قیامت‌ جلوه‌ دارد، آنگاه‌ که‌ وجود نازنینش‌ پا به‌...
برگزاری کمیته منتخب دانشکده علوم بصورت ویدئوکنفرانسی
برگزاری کمیته منتخب دانشکده علوم بصورت ویدئوکنفرانسی
با مساعدت ریاست محترم دانشگاه و معاونت های مرتبط ، زیر ساخت لازم برای برگزاری کمیته های منتخب دانشکده بدون حضور فیزیکی داوران خارجی مهیا گردیده است و از تاریخ 98/07/01 کلیه جلسات کمیته منتخب بصورت ویدئوکنفرانسی برگزار گردیده است.
برگزاری سمینار آقای دکتر حامد رضانیا
برگزاری سمینار آقای دکتر حامد رضانیا
موضوع سمینار : ماده چگال در رابطه با مطالعه گذار فاز کوانتومی نظم مغناطیسی در دستگاه های همبسته الکترونی یکی از موضوعات جالب در حوزه فیزیک ماده چگال در رابطه با مطالعه گذار فاز کوانتومی نظم مغناطیسی در دستگاه های همبسته...

اخبار ویژه

آمار و اطلاعات پژوهشی گروه ها

جلسه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه ها