نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم افسانه زازمی عزیزی دانشجوی رشته ی آمار

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم افسانه زازمی عزیزی دانشجوی رشته ی آمار


     

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله ی دکتری

 

گروه آمار

افسانه زازرمی عزیزی  -  شماره دانشجویی   935115001  

 

عنوان پایان نامه:

استنباط آماری بر روی توزیع‌های دو متغیره بر اساس داده‌های کامل و سانسورشده

:Thesis Title

Statistical Inference about the Bivariate Distributions under Complete and Censored ‎Data

مکان: سالن سمینار گروه آمار

تاریخ دفاع: 21/12/98 ساعت 13:30 ظهر

 

اعضای کمیتۀ دفاع از پایان‌نامه (شامل استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبة علمی

سمت

1

عبدالرضا سیاره

دانشیار

استاد راهنما

2

رضا هاشمی

دانشیار

داور (داخل گروه)

3

مریم شرفی

استاد­یار

داور (داخل گروه)

4

محمدرضا عزالدین فریدروحانی

دانشیار

داور (خارج گروه)

5

کیوان امینی

استاد­

نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

چکیده:

در بسیاری از مطالعات طول عمر، داده‌های تحت مطالعه در طبیعت دو متغیره است و از داده‌های طول عمر دو متغیره به‌منظور مدل‌بندی در مطالعات قابلیت اعتماد و تحلیل بقا استفاده می‌شود. از طرفی داده‌های سانسورشده به طور گسترد‌ه‌ای در تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این رساله‏، به مطالعه تئوری و شبیه‌سازی توزیع‌های دومتغیره در حالت داده‌های کامل و سانسورشده برای توزیع بر نوع سوم و توزیع وایبول تعمیم‌یافته جدید پرداخته شده است. تابع چگالی و تابع توزیع برای این توزیع‌های دومتغیره به‌دست آمده است. پارامترها و فواصل اطمینان در دو حالت داده‌های کامل و سانسورشده برآورد شده است. به‌منظور به‌دست آوردن برآورد پارامترها لازم است تابع درست‌نمایی نسبت به پارامترها ماکزیمم شود. چون معادلات درست‌نمایی دارای فرم بسته‌‌ایی نیستند لذا استفاده ازالگوریتم‌های عددی به‌منظور به‌دست آوردن برآورد پارامترها به‌کار برده شده است. از مطالعات شبیه‌سازی و داده‌های واقعی به‌منظور ارزیابی دقت برآورگرهای درست‌نمایی ماکزیمم استفاده شده است.

کلیدواژه: تابع درست‌نمایی، توزیع‌های دومتغیره، داده‌های سانسورشده، سانسور تصادفی

Abstract

In many lifetime studies, the data under study are bivariate in nature and the bivariate lifetime data are used to model reliability and survival analysis studies. Censored data, on the other hand, is widely used in data analysis. In this thesis, we study the theory and simulation of bivariate distributions in complete and censored data mode for Burr Type III distribution and the new generalized Weibull distribution. The density function and the distribution function are obtained for these bivariate distributions. The parameters and confidence intervals are estimated in both complete and censored data modes. In order to obtain parameter estimation, it is necessary to maximize the likelihood function of the parameters. Because the likelihood equations do not have a closed form, the use of numerical algorithms is used to obtain parameter estimation. Simulation studies and real data have been used to evaluate the accuracy of maximum likelihood ‎estimators. ‎

Keywords: Likelihood ‎F‎unction, Bivariate Distribution, ‎C‎ensored Data, Random Censoring