نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر ریاست دانشکده علوم از همکاری کارکنان و همکاران دانشکده

تقدیر و تشکر ریاست دانشکده علوم از همکاری کارکنان و همکاران دانشکده


با توجه به برگزاری پرشور و آبرومند یازدهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،برخود لازم می دانم که از کلیه ی همکاران ، دانشجویان و کارمندان عزیز دانشکده که در راستای برگزاری مطلوب این کنفرانس تلاش وافر و صمیمانه ای داشتند تشکر و قدردانی نمایم.امید اینکه دانشگاه رازی در سالهای آتی پذیرای کنفرانهای بین المللی فراوانی باشد