تجلیل از کارکنان دانشکده علوم - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از کارکنان دانشکده علوم

طی مراسمی به مناسبت روز کارمند با حضور رئیس و معاونین دانشکده علوم از کارکنان دانشکده علوم تجلیل شد.