تاریخچه و موسس دانشکده

تاریخچه و موسس دانشکده


             
 
 
اطلاعات عمومی دانشکده
تاریخچه تأسیس و روند توسعه دانشکده :
این دانشکده در سال1351 و همزمان با تشکیل گروه های ریاضی، فیزیک و زیست شناسی تأسیس گردید و در سال 1374 گروه آمار نیز به گروه های دانشکده اضافه شد.و در حال حاضر هر 4 رشته فوق دانشجویان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند ، و چه از نظر ساختار هیئت علمی و چه از نظر هرم دانشجویی ، دانشکده علوم جزء دانشکده های برتر دانشگاه رازی می باشد.
 

تعداد گروه ها : 4 گروه (ریاضی - آمار - فیزیک - بیولوژی)

تعداد رشته‌ها :

 

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

تعداد رشته

5 رشته ( در 11 گرایش)

22 رشته (8 گرایش زیست شناسی ، 2 گرایش آمار ، 4 گرایش ریاضی و 8 گرایش فیزیک)

14 رشته ( 4 گرایش زیست شناسی ، 1 گرایش آمار ، 4 گرایش ریاضی و 5 گرایش فیزیک)

 
تعداد اساتید :

 

گروه ریاضی

گروه آمار

گروه فیزیک

گروه بیولوژی

استاد

3

1

2

2

دانشیار

4

2

5

7

استادیار

13

8

12

10

مربی

1

-

-

-

 
تعداد دانشجویان :
 

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجویان روزانه

1032

298

18

دانشجویان نوبت دوم

79

3

-

دانشجویان خارجی

1

18

-

دانشجویان آموزش محور   

-

1

-

دانشجویان پردیس خود گردان 

-

-

1