نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مدرسه تابستانی سیستم های دینامیکی تصادفی

برگزاری مدرسه تابستانی سیستم های دینامیکی تصادفی


 

 

* کلاس مذکور در روزهای 6/13 - 6/16 - 6/20 - 6/23 - 6/25 -6/27 - 6/30 شهریور و 7/01 - 7/03 مهرماه راس ساعت 10 الی 12 در سالن سمینار گروه ریاضی برگزار میگردد.

* به اطلاع می رساند که جلسه چهارشنبه مورخ 1398/06/20 برگزار نمیگردد ، جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.