نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانور اطفاء حریق در دانشکده علوم

برگزاری مانور اطفاء حریق در دانشکده علوم


 

به اطلاع می رساند که در روزهای دوشنبه و سه شنبه 29 و 30 فروردین ماه با نظارت امور عمومی دانشکده و با رعایت پروتکلهای بهداشتی یک  مانور آموزشی اطفاء حریق جهت  کارکنان،  نیروهای حفاظتی و خدماتی  دانشکده علوم برگزار گردید. این مانور در دو گروه و  با هدف آشنایی همکاران با اصول اولیه مهار آتش سوزی و نحوه استفاده صحیح از کپسولهای آتش نشانی موجود ، برگزار گردید.