برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم


جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم در روز چهارشنیه 96/07/26 در حوزه ریاست دانشکده علوم برگزار گردید.

در این جلسه پس از تقدیر از مدیران سابق گروه های آموزشی آمار و زیست شناسی موضوعات جاری دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.