برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم

جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم در روز چهارشنیه 96/07/26 در حوزه ریاست دانشکده علوم برگزار گردید.

در این جلسه پس از تقدیر از مدیران سابق گروه های آموزشی آمار و زیست شناسی موضوعات جاری دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.