نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاس های آموزش مجازی دانشکده علوم در ترم جاری

برنامه کلاس های آموزش مجازی دانشکده علوم در ترم جاری


  برنامه مجازی نیمسال 3991 گروه های آموزشی دانشکده علوم

 

برنامه هفتگی گروه آمار در سامانه LMS ( کلاس های مجازی ) در نیمسال پاییز 99

برنامه هفتگی گروه ریاضی در سامانه LMS ( کلاس های مجازی ) در نیمسال پاییز 99

برنامه هفتگی گروه فیزیک در سامانه LMS ( کلاس های مجازی ) در نیمسال پاییز 99

برنامه هفتگی گروه زیست شناسی در سامانه LMS ( کلاس های مجازی ) در نیمسال پاییز 99