برنامه کاشت بلوط با همکاری مدیریت فضای سبز دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کاشت بلوط با همکاری مدیریت فضای سبز دانشگاه

برنامه کاشت بلوط با همکاری مدیریت فضای سبز دانشگاه


 

به نام خدا

برنامه کاشت بلوط با همکاری مدیریت فضای سبز دانشگاه ، مدیریت دانشکده ، دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم در روز سه شنبه 1397/09/06 در محیط اطراف دانشکده علوم با هدف گسترش فضای سبز و احیای گونه بومی بلوط برگزار گردید.